Instytut Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych

Misją Instytutu Prawa Nowych Technologii jest podejmowanie prac naukowo-badawczych na rzecz poprawy jakości i transparentności tworzenia oraz stosowania prawa w zakresie nowych technologii.

Nadchodzące seminaria

Wpływ nowych technologii na świadczenie usług telekomunikacyjnych na przykładzie usług z wykorzystaniem robotów konwersacyjnych

Seminarium Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego.

Zagadnienie przedstawi mec. Adwokat Justyna Michalak-Królicka. Zapraszamy do wysłuchania lub zabrania głosu w dyskusji, w której udział wezmą m.in. przedstawiciele specjaliści reprezentujący IPNTiODO, pracownicy Wydziału Prawa i Administracji oraz zaproszeni goście. Udział w seminarium jest bezpłatny.