Instytut Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych

Misją Instytutu Prawa Nowych Technologii jest podejmowanie prac naukowo-badawczych na rzecz poprawy jakości i transparentności tworzenia oraz stosowania prawa w zakresie nowych technologii.

Nadchodzące konferencje

Konferencja Stowarzyszenia Antifraud oraz Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego, 22.06.21 o godz. 9.00

więcej informacji