Instytut Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych

Misją Instytutu Prawa Nowych Technologii jest podejmowanie prac naukowo-badawczych na rzecz poprawy jakości i transparentności tworzenia oraz stosowania prawa w zakresie nowych technologii.

Nadchodzące konferencje

Seminarium „Czy i jaka jest wartość dodana sygnalisty dla przedsiębiorców?”

Zapraszamy do udziału w seminarium, które odbędzie się 22 października w formule on-line