Głównym przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych oraz działalności doradczej w obszarze prawnych, ekonomicznych i technologicznych aspektów funkcjonowania prawa nowych technologii, a w szczególności:

  • analiza prawa (w tym również prawa międzynarodowego oraz unijnego) w zakresie regulacji nowych technologii;
  • analiza porównawcza uregulowań prawnych w zakresie nowych technologii w Polsce i w innych krajach;
  • prawna analiza różnych aktywności społecznych w zakresie funkcjonowania rynku nowych technologii;
  • upowszechnianie wiedzy o prawnych aspektach świadczenia usług z wykorzystaniem nowych technologii;
  • inicjowanie publicznej debaty na temat zjawisk społecznych i prawnych towarzyszących świadczeniu usług z wykorzystaniem nowych technologii;
  • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa nowych technologii;
  • problematyka uregulowań prawnych w zakresie nowych technologii w energetyce;
  • zagadnienia compliance, środowiska i społecznej odpowiedzialności w regulacjach nowych technologii.

Ponadto, Instytut zapewnia kadrę naukowo i dydaktyczną dla Uczelni Łazarskiego w zakresie: Prawa nowych technologii oraz współpracuje z wyższymi uczelniami i jednostkami badawczymi w realizacji programów badawczych i programów edukacyjnych.

Kadra naukowa

prof. dr hab. Maciej Rogalski

Profesor Maciej Rogalski jest wykładowcą na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Uzyskał doktorat i habilitacje na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył aplikację sędziowską i zdał egzamin radcowski. Był stypendystą Kongresu USA na Georgetown University w Waszyngtonie. Jest autorem blisko 200 publikacji z zakresu prawa karnego i telekomunikacyjnego. Profesor M. Rogalski jest od wielu lat związany z rynkiem telekomunikacyjnym. Obecnie prowadzi kancelarię prawną Dworzyński Rogalski Kancelaria Radców Prawnych. W latach 2011-2015 był Członkiem Zarządu oraz Dyrektorem ds. Prawnych, Ochrony Danych i Zarządzania Zgodnością w T-Mobile Polska S.A. W latach 2007-2011 był dyrektorem Pionu Współpracy Regulacyjnej Grupy TP S.A. – Orange, a wcześniej, w latach 2000-2005 pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Generalnego w PTC.

mgr Justyna Bójko

Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim, Radca prawny z ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem. Przewodnicząca Rady Programowej Cloud Community Europe Polska. Kieruje Zespołem roboczym ds. Agro Cloud.

Współpracowała z organami administracji i wieloma instytucjami publicznymi. Przez 11 lat Partner w kancelarii LSW. Od 2016 Partner zarządzający w Kancelarii JBW specjalizującej się w sprawach z zakresu infrastruktury, danych osobowych i cyberbezpieczeństwa. Twórczyni i ekspert think tanku Forum Infrastruktury.

Przez wiele lat doradzała podmiotom sektora publicznego w zakresie projektów PPP oraz  procesach inwestycyjnych. Kierująca praktyką nieruchomości, infrastruktury i inwestycji - uczestniczyła w przygotowaniu szeregu inwestycji infrastrukturalnych, doradzała przy budowie infrastruktury sektora paliwowego, hutniczego, portowo-stoczniowego oraz energetycznego i kolejowego oraz  wykorzystaniu majątku przemysłowego. Prowadziła procesy opiniowania i wsparcia legislacyjnego w zakresie regulacji dotyczących infrastruktury oraz cyberbezpieczeństwa.

Realizuje projekty na rzecz bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, doradza także w procesie przygotowania inwestycji związanych z infrastrukturą z zakresu  bezpieczeństwa. Od kilku lat uczestniczy w projektach związanych z cyfryzacją infrastruktury oraz bezpieczeństwem przemysłowym. Obecnie realizuje także projekty z zakresu ochrony danych rolniczych oraz wsparcia  innowacyjnych projektów środowiskowych i społecznych z zakresu zrównoważonej gospodarki i polityk UE.

Autorka i konsultant merytoryczny wielu publikacji, w tym regularnych publikacji w ramach cyklu opracowań w przedmiocie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej - Zeszyty Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Członek samorządu Radcowskiego, w latach 2006-2013 członek Rady OIRP w Warszawie i Przewodnicząca Komisji Integracji Środowiskowej. W latach 2012-2016 członek zarządu Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza.

dr Damian Karwala

Doktor nauk prawnych, radca prawny, członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp.k. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów IT oraz ochrony danych osobowych i informacji. Doradzał w sprawach z tego zakresu kilkudziesięciu dużym podmiotom gospodarczym, w tym z branży finansowej (m.in. bankom, zakładom ubezpieczeń, firmom windykacyjnym), operatorom telekomunikacyjnym, przedsiębiorcom internetowym i informatycznym, podmiotom z sektora publicznego, itd. Jako ekspert organizacji branżowych brał udział w pracach nad kolejnymi nowelizacjami ustawy o ochronie danych osobowych oraz w pracach nad projektem unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach, wykładowca w ramach studiów podyplomowych. Autor lub współautor ponad 30 pozycji naukowych i popularnonaukowych.

Marek Konior

Prawnik specjalizujący się w prawie komunikacji elektronicznej, cyberbezpieczeństwie, ochronie danych osobowych oraz zapobieganiu i zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Zdobyte doświadczenia w obszarach biznesowych, operacyjnych, technicznych i regulacyjnych w sektorze „nowych technologii” wykorzystuje w doradztwie na rzecz podmiotów tego sektora w tym w zakresie rozwiązywania sporów pomiędzy podmiotami rynku komunikacji elektronicznej zarówno na etapie mediacji oraz na etapie sądowym.

W latach 1991 – 2010 zdobywał doświadczenie zawodowe w firmach branży telekomunikacyjnej i informatycznej. Prowadził inwestycje dla operatorów i dostawców sieci oraz usług IT, projekty wdrożeniowe związane z liberalizacją prawa telekomunikacyjnego w Polsce (m.in. w zakresie CPS, dial-up, PRS/NFS, WLR, BSA). Kierował zespołem prawników oraz ekspertów i Key Account Managerów jako Dyrektor Departamentu Regulacji i Relacji Międzyoperatorskich w Energis Polska (nast. GTS Energis) odpowiadając za obszar współpracy międzyoperatorskiej (wholesale) na rynku krajowym i międzynarodowym a także za obszar regulacji, biorąc aktywny udział w opiniowaniu i tworzeniu prawnych regulacji branżowych, działając w izbach gospodarczych i występując jako prelegent na konferencjach. W latach 2011-2019 jako ekspert świadczył usługi doradcze w zakresie analizy ryzyka oraz brał udział w procesach M&A oraz due dilligence na rynku telco.

W roku 2019 ukończył studia prawnicze na Uczelni Łazarskiego. Pod kierunkiem dr Tomasza Brauna obronił pracę magisterską pod tytułem „Zgłaszanie nieprawidłowości w krajowym porządku prawnym”. W latach 1986-1991 studiował na kierunku Systemy informatyczne na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.

Pomysłodawca i organizator ogólnopolskiej konferencji AntyFraudForum w 2011 roku pt. „Jak zapobiegać nadużyciom w telekomunikacji”. Posiada certyfikaty ACO (Compliance), Professional Internal Controller (PIKW), Leadership and Team Skills (ILM) oraz PRINCE2 i AgilePM. 

prof. dr hab. Marlena Sakowska-Baryła

Profesor w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, doktor habilitowana nauk prawnych, radczyni prawna i partnerka w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., wiceprezeska SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelna kwartalnika „ABI Expert”. Specjalizuje się w prawie informacyjnym. Jest autorką pionierskiej monografii z tego zakresu – „Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Redaktor naukowa i współautorka komentarza do RODO, współredaktor naukowa i współautorka komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej, współautorka komentarza do ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, autorka ponad 160 publikacji naukowych i popularyzatorskich. Wykłada na kilku uniwersytetach i wyższych uczelniach, bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach. W przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników. Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.

dr Marlena Wach

Radca prawnym, doktor nauk prawnych, ekspert w zakresie danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, IT, nowych technologii, prawa autorskiego, mediów, infrastruktury, cloud computing, sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy, big data, prawa konkurencji i konsumentów, a także prawa energetycznego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w negocjowaniu umów, prawie zamówień publicznych, prawie unijnym oraz mediacji. Pracowała 7 lat doradzając w sektorze telekomunikacyjnym oraz regulacjach, a następnie była szefem praktyki technologii, mediów, telekomunikacji w międzynarodowych kancelariach DLA Piper oraz Bird & Bird oraz starszym prawnikiem w DZP i K&L Gates. Marlena przez 6 lat była wykładowcą, obecnie prowadzi szkolenia dla biznesu. Jest także autorem wielu publikacji biznesowych oraz naukowych. Zajmuje się także doradztwem w ramach programów funduszy unijnych oraz krajowych. 

Doradza prawnie i biznesowo w sposób praktyczny, uwzględniając zawsze aspekty i specyfikę działalności danego podmiotu oraz otoczenie regulacyjne, kontraktowe i biznesowe klienta. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji UW, gdzie także obroniła swoją pracę doktorską.

mgr Łukasz Węgrzyn

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na katedrze Prawa Cywilnego pod kierunkiem prof. Elżbiety Traple obronił pracę magisterską pod tytułem „Utwór fotograficzny a fotografia”. Współtwórca Koła Własności Intelektualnej i Nowych Technologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współtwórca cyklu konferencyjnego Forum Własności Intelektualnej współorganizowanego przez Uniwersytet Jagielloński i Instytut Berkmana (obecnie Berkamana i Kleina) przy Uniwersytecie Harvarda.

Partner w kancelarii SSW kierującym praktyką prawa technologii. Doradza organizacjom w procesach transformacji cyfrowej, w szczególności w budowie architektury prawnej pozwalającej na efektywną współpracę z dostawcami usług IT, w tym  procesów zakupowych oraz modeli kontraktowych spójnych ze zwinnym modelem zarządzania organizacją (Agile & DevOps). Ekspert zagadnień prawnych związanych z usługami chmurowymi (cloud computing) oraz outsourcingiem usług IT.

Rekomendowany w międzynarodowym rankingu Chambers jako jeden z najlepszych polskich prawników z obszaru technologii finansowych (Chambers FinTech 2020). W międzynarodowym rankingu The Legal 500 (edycja: 2018, 2019) wskazany jako Next Generation Lawyer w sektorze Technologia-Media-Telekomunikacja w Polsce. Rekomendowany w międzynarodowym rankingu Chambers Europe 2019 w sektorze Technologia-Media-Telekomunikacja. Posiada certyfikacje technologiczne: ITIL Foundation, PSMI (Professional Scrum Master), AgilePM Foundation, Professional Agile Leadership I (PAL I).

Doktoranci

dr Justyna Michalak-Królicka

Adwokat

Adwokat, od 2006 r. czynnie wykonująca zawód w ramach JMK Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu prawa telekomunikacyjnego i energetycznego, reprezentuje klientów przed organami regulacyjnymi: Prezesem UKE oraz Prezesem URE. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie prawa nowych technologii, reprezentacji procesowej przed sądami powszechnymi oraz reprezentacji klientów w postępowaniach arbitrażowych, w tym w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończyła Studia Prawa Amerykańskiego prowadzone przez Chicago Kent College of Law i Uniwersytet Wrocławski oraz podyplomowe studia przekładu w zakresie prawniczego języka angielskiego w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwentka Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W lipcu 2018 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego podjęła uchwałę o wszczęciu przez Justynę Michalak-Królicką przewodu doktorskiego w zakresie dysertacji na temat Wykonywania działalności gospodarczej telekomunikacyjnej. 

Autorka publikacji z zakresu prawa nowych technologii, prawa telekomunikacyjnego, energetycznego i gospodarczego, m.in. rozdziału pt. Wpływ nowych technologii na świadczenie usług telekomunikacyjnych na przykładzie usług z wykorzystaniem robotów konwersacyjnych monografii Uczelni Łazarskiego w Warszawie zatytułowanej „Prawo a nowoczesność. Wyzwania-Problemy-Nadzieje” (2019), artykułu w czasopiśmie naukowym iKAR (internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym) pt. Udzielanie przez Prezesa UKE odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców telekomunikacyjnych dotyczące wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych” (2017), rozdziału dotyczącego polskich uregulowań prawa telekomunikacyjnego w publikacji kancelarii prawnej Baker&McKenzie Telecommunications Laws in Europe: Law and Regulation of Electronic Communications in Europe, 6th (2013).

Karol Michalski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po przygotowaniu pracy magisterskiej pod kierunkiem dr hab. Ireny Lipowicz, prof. UKSW, swój rozwój zawodowy budował w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, placówce medycznej oraz kancelariach prawnych. Aplikant adwokacki Izby Adwokackiej w Warszawie.

Obecnie przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Macieja Rogalskiego, zatytułowaną: "Przetwarzanie danych osobowych w placówkach medycznych". Celem przygotowywanej pracy doktorskiej jest weryfikacja istniejącego systemu ochrony danych osobowych w placówkach medycznych w celu skuteczniejszego i efektywniejszego zapewnienia ochrony praw jednostki. Autor publikacji z zakresu ochrony danych osobowych.