Kontrola operacyjna. Nowe środki techniczne- Pegasus.

Kontrola operacyjna, a w szczególności podsłuch telekomunikacyjny, ze względu na swoją skuteczność i łatwość stosowania, jest obecnie najczęściej używanym narzędziem pracy operacyjno-rozpoznawczej.

Seminarium „Cyfryzacja a nieruchomości - token jako alternatywny instrument wyceny na rynku nieruchomości”

Zapraszamy na pierwsze wydarzenie inicjujące Real Estate Data Forum, które odbędzie się już 9 grudnia 2021 r. w godzinach 10:00-12:30 w formule on-line.

Seminarium „Czy i jaka jest wartość dodana sygnalisty dla przedsiębiorców?”

Zapraszamy do udziału w seminarium, które odbędzie się 22 października w formule on-line

Seminarium: „Decyzje obszarowe w Prawie komunikacji elektronicznej”

Seminarium Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego.

Temat spotkania przedstawi Pan Wojciech Krupa, doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Wpływ nowych technologii na świadczenie usług telekomunikacyjnych na przykładzie usług z wykorzystaniem robotów konwersacyjnych

Seminarium Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego.

Zagadnienie przedstawi mec. Adwokat Justyna Michalak-Królicka. Zapraszamy do wysłuchania lub zabrania głosu w dyskusji, w której udział wezmą m.in. przedstawiciele specjaliści reprezentujący IPNTiODO, pracownicy Wydziału Prawa i Administracji oraz zaproszeni goście. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Wpływ zawarcia umowy cywilnoprawnej na decyzję o dostępie telekomunikacyjnym

W dniu 8 listopada 2019 r. odbyło się seminarium z prawa telekomunikacyjnego. Podczas seminarium referat pt. "Wpływ zawarcia umowy cywilnoprawnej na decyzję o dostępie telekomunikacyjnym" wygłosił Pan Wojciech Krupa. Po referacie odbyła się dyskusja wśród uczestników na temat wygłoszonych tez w referacie.