Dostęp do informacji publicznej i otwarte dane a ochrona danych osobowych

Instytut Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych zaprasza na seminarium, podczas którego  dr hab. Marlena Sakowska-Baryła wygłosi wykład "Dostęp do informacji publicznej i otwarte dane a ochrona danych osobowych - komplementarność czy sprzeczność praw informacyjnych?"

Przedmiotem wykładu będzie charakterystyka analizowanych praw informacyjnych, w tym rozróżnienie pomiędzy dostępem do informacji publicznej a ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego, współstosowanie RODO i ustaw dostępowych oraz problematyka prywatności i ochrony danych osobowych jako podstawy ograniczeń praw dostępowych.

Data: 9 maja
Godzina: 15:00


Seminarium odbędzie się w trybie online na platformie Zoom.

Dołącz do seminarium