Instytut Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych

Misją Instytutu Prawa Nowych Technologii jest podejmowanie prac naukowo-badawczych na rzecz poprawy jakości i transparentności tworzenia oraz stosowania prawa w zakresie nowych technologii.

Nadchodzące seminaria

Seminarium: „Decyzje obszarowe w Prawie komunikacji elektronicznej”

Seminarium Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego.

Temat spotkania przedstawi Pan Wojciech Krupa, doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.