Wpływ nowych technologii na świadczenie usług telekomunikacyjnych na przykładzie usług z wykorzystaniem robotów konwersacyjnych

Seminarium Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego.

7 lutego 2020, godz. 10.30, sala 130.
Udział w seminarium jest bezpłatny. 

Temat spotkania przedstawi mec. Justyna Michalak-Królicka, a w dyskusji wezmą udział m.in. specjaliści reprezentujący IPNTiODO, pracownicy Wydziału Prawa i Administracji oraz zaproszeni goście.

Wraz z rozwojem nowych technologii możliwe stało się zastąpienie działań człowieka, w procesach świadczenia różnego rodzaju usług, tworzonym w tym celu oprogramowaniem. Przykładem takiego zjawiska jest wciąż rozwijający się rynek usług call center lub contact center, oparty na kontakcie z odbiorcami, celem nawiązania konwersacji. W sektorze tym człowiek jest coraz częściej zastępowany przez roboty konwersacyjne, tzw. voiceboty lub chatboty.
Oprogramowanie robotów głosowych, we współdziałaniu z innymi programami i urządzeniami, umożliwia zainicjowanie połączenia wychodzącego, jak i odebranie połączenia przychodzącego oraz nawiązanie konwersacji na określony temat.
Możliwości takie daje zastosowanie technologii sztucznej inteligencji takich jak: technologia rozpoznawania oraz syntezy mowy, analiza semantyczna wypowiedzi, technologia przetwarzania języka naturalnego oraz biometryczna głosowa weryfikacja tożsamości. 

Podmioty gospodarcze, wykonując usługi wymiany komunikatów z klientami swoich zleceniodawców, korzystają zazwyczaj z publicznych sieci telekomunikacyjnych. Ustalone zasady realizacji tych usług mogą determinować ocenę, czy działalność ta wypełnia ustawowe znamiona świadczenia usług telekomunikacyjnych. Ocena ta rodzi następnie konsekwencje w zakresie wypełniania obowiązków nałożonych przez Prawo telekomunikacyjne („p.t.”), ciążących na przedsiębiorcach tej branży.

Przedmiotem seminarium będzie analiza zagadnienia, czy usługi contact center i call center wykonywane przy udziale robotów głosowych stanowią usługi telekomunikacyjne w rozumieniu przepisów p.t. oraz czy przedsiębiorca świadczący ten rodzaj usług związany jest obowiązkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym przez organ regulacyjny w zakresie telekomunikacji, tj. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podstawą do oceny istnienia powyższego obowiązku będzie analiza przepisów prawa telekomunikacyjnego, przede wszystkim w zakresie definicji usługi telekomunikacyjnej oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych. Ponadto oceny wymagają możliwe modele świadczenia tych usług w zakresie określonych umownie pomiędzy przedsiębiorcami sposobów wykorzystania oprogramowania i urządzeń umożliwiających funkcjonowanie robotów konwersacyjnych, jak i ustalonych zasad korzystania z sieci telekomunikacyjnych.

Zapraszamy do udziału w seminarium oraz dyskusji.