Konferencja Stowarzyszenia Antifraud oraz Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego.

Konferencja odbędzie się w dniu 22 czerwca 2021 r. o godzinie 9.00 za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Link do udziału w wydarzeniu: [Microsoft Teams]

Agenda wydarzenia:

  1. Rozpoczęcie spotkania, omówienie założeń projektu i krótkie przedstawienie wyników badania – Moderator.
  2. Komentarz zaproszonych gości odnośnie wyników badania; genezy problemu braku należytego wsparcia przedsiębiorców przez organy ścigania; rekomendacje i pomysły dotyczące tego co można usprawnić, aby ten stan rzeczy uległ zmianie.
  3. Sformułowanie kluczowych wniosków.
  4. Podsumowanie dyskusji – Moderator.

W konferencji wezmą udział:

  • Prof. dr hab. Maciej Rogalski – Rektor Uczelni Łazarskiego
  • dr n.pr. Marek Woch - Dyrektor Generalny w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
  • Damian Lewczuk - Główny specjalista w Wydziale Prawno-Legislacyjnym w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
  • Sławomir Chmielewski – Dyrektor Bezpieczeństwa i Compliance Orange Polska S.A.; Członek Zarządu Stowarzyszenia Antifraud
  • Marcin Rudzki – Adwokat, specjalista z zakresu prawa karnego gospodarczego

Moderatorem będzie:

  • Maciej Mackiewicz, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Antifraud