Decyzje obszarowe w Prawie komunikacji elektronicznej

Seminarium Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego.

10 maja 2021, godz. 17.00, Microsoft Teams

Temat spotkania przedstawi Pan Wojciech Krupa, doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Analiza Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej wyraźnie wskazuje na rosnącą rolę regulacji symetrycznych, nakładanych na przedsiębiorców, niezależnie od ich pozycji rynkowej. Tym samym pomimo rosnącej konkurencji na rynku, taka modyfikacja kierunków polityki regulacyjnej prowadzi do zwiększenia liczby zadań organu regulacyjnego, który działaniami władczymi może objąć praktycznie każdego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego działający na rynku.

Stąd, tak jak w innych obszarach administracji, pojawia się konieczność rozszerzenia kompetencji Prezesa UKE, tak aby mógł w sposób szybki i efektywny swoją politykę regulacyjną. Stąd projektowane Prawo komunikacji elektronicznej wprowadza nową instytucję w zakresie regulacji dostępu telekomunikacyjnego, jaką są akty o charakterze generalnym. Tego rodzaju kompetencje funkcjonują już w przepisach prawa. Najbardziej znanym przykładem tego rodzaju aktów są środki prawne przewidziane w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które stanowiły podstawę m.in. do wycofywania z obrotu tzw. dopalaczy.

W prelekcji nt. decyzji obszarowych omówiony zostanie charakter tej instytucji oraz zakres jej zastosowania w przepisach Prawa komunikacji elektronicznej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przydatności tego narzędzia do działań regulacyjnych, a także jego wpływu na prawa i gwarancje proceduralne podmiotów regulowanych.

Zapraszamy do udziału w seminarium oraz dyskusji.