Współpraca dostawców usług telekomunikacyjnych w sprawach karnych

Przedmiotem projektu jest problematyka zbierania i udostępniania dowodów elektronicznych w prawie polskim. Zagadnienia te są uregulowane w szeregu aktów prawnych rangi ustawowej, a także w przepisach wykonawczych do tych ustaw. Uregulowania te nie zawsze są spójne ze sobą, co powoduje trudności interpretacyjne. Ponadto nie są one aktualizowane wystarczająco często i szybko aby podążać za zmianami technologicznymi. Przede wszystkim brak zdefiniowania podstawowych pojęć używanych w omawianym obszarze. Dotyczy to w szczególności pojęcia "dowodów elektronicznych".