Wydawanie elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskim UE

Projekt badawczy jest związany z projektem z dnia 17 kwietnia 2018 r. (COM(2018) 225 final, 2018/0108 (COD) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego nakazu wydania dowodów dotyczącego elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych i europejskiego nakazu zabezpieczenia dowodów dotyczącego elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych {SWd(2018) 118 final} - {SWd(2018) 119 final}

Istotą projektu rozporządzenia jest wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą skierować żądanie wydania dowodów elektronicznych bezpośrednio do dostawcy usług w innym kraju, bez konieczności pośrednictwa organów ścigania czy wymiaru sprawiedliwości tego kraju, w którym ten dostawca usług się znajduje. Projekt przewiduje dwa nowe instrumenty: a European Production Order i a European Preservation Order. W przypadku obu instrumentów chodzi o wydanie lub zabezpieczenie elektronicznego materiału dowodowego na potrzeby prowadzonego postępowania karnego.