publikacja:

Sprawozdanie z konferencji ISACA ransomware protect & response

Data wydarzenia:

W dniu 13 marca odbyła się konferencja : „ISACA ransomware protect & response – jak nie stać się ofiarą niezamówionych testów bezpieczeństwa„ zorganizowana przez uczelniany Instytut Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych we współpracy z ISACA Katowice Chapter.

publikacja:

Seminarium: „Dyrektywa NIS 2”

Data wydarzenia:

Zapraszamy na seminarium naukowe na temat dyrektywy NIS2. Data: 28 października 2023, godz. 12:30

publikacja:

Kolejny awans naukowy jednej z członkiń Instytutu

Po przeprowadzeniu publicznej obrony Rada Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w dniu 17 maja 2023 r. podjęła uchwałę w sprawie nadania mgr Justynie Michalak stopnia doktora nauk w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych.

publikacja:

Awans naukowy członkini Instytutu

Z przyjemnością informujemy o nadaniu członkini naszego Instytutu Marlenie Sakowskiej Baryle stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauki społeczne, w dyscyplinie nauki prawne.

publikacja:

Seminarium - Dostęp do informacji publicznej i otwarte dane a ochrona danych osobowych - komplementarność czy sprzeczność praw informacyjnych?

Data wydarzenia:

Podczas seminarium został wygłoszony wykład dr hab. Marleny Sakowska-Baryły

publikacja:

Kontrola operacyjna. Nowe środki techniczne- Pegasus.

Data wydarzenia:

Kontrola operacyjna, a w szczególności podsłuch telekomunikacyjny, ze względu na swoją skuteczność i łatwość stosowania, jest obecnie najczęściej używanym narzędziem pracy operacyjno-rozpoznawczej.

publikacja:

Seminarium „Cyfryzacja a nieruchomości - token jako alternatywny instrument wyceny na rynku nieruchomości”

Data wydarzenia:

Zapraszamy na pierwsze wydarzenie inicjujące Real Estate Data Forum, które odbędzie się już 9 grudnia 2021 r. w godzinach 10:00-12:30 w formule on-line.

publikacja:

Seminarium „Czy i jaka jest wartość dodana sygnalisty dla przedsiębiorców?”

Data wydarzenia:

Zapraszamy do udziału w seminarium, które odbędzie się 22 października w formule on-line

publikacja:

Konferencja: „Organy ścigania a pokrzywdzony przedsiębiorca”

Data wydarzenia:

Konferencja Stowarzyszenia Antifraud oraz Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego.

publikacja:

Seminarium: „Decyzje obszarowe w Prawie komunikacji elektronicznej”

Data wydarzenia:

Seminarium Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego.

Temat spotkania przedstawi Pan Wojciech Krupa, doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

publikacja:

Wpływ zawarcia umowy cywilnoprawnej na decyzję o dostępie telekomunikacyjnym

Data wydarzenia:

W dniu 8 listopada 2019 r. odbyło się seminarium z prawa telekomunikacyjnego. Podczas seminarium referat pt. "Wpływ zawarcia umowy cywilnoprawnej na decyzję o dostępie telekomunikacyjnym" wygłosił Pan Wojciech Krupa. Po referacie odbyła się dyskusja wśród uczestników na temat wygłoszonych tez w referacie.

publikacja:

Wpływ nowych technologii na świadczenie usług telekomunikacyjnych na przykładzie usług z wykorzystaniem robotów konwersacyjnych

Data wydarzenia:

Seminarium Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego.

Zagadnienie przedstawi mec. Adwokat Justyna Michalak-Królicka. Zapraszamy do wysłuchania lub zabrania głosu w dyskusji, w której udział wezmą m.in. przedstawiciele specjaliści reprezentujący IPNTiODO, pracownicy Wydziału Prawa i Administracji oraz zaproszeni goście. Udział w seminarium jest bezpłatny.