Konferencje

Nadchodzące konferencje

 • Praktyczne aspekty wdrożenia przepisów dotyczących klasyfikowania działalności jako zrównoważonej środowiskowo – w zakresie energetyki, transportu, budownictwa i rolnictwa.
 • Budowa wartości w oparciu o zastosowanie nowych technologii (cyfrowe rolnictwo).

Minione konferencje

 • Międzynarodowa konferencja Tel Sec, organizator Orange SA, Warszawa, 17-18 października 2018 r., referat M Rogalski Regulation of the European Parliament and of the Council on European Production and Preservation Orders for Electronic Evidence in Criminal Matters
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Środki dowodowe. Tradycja – współczesność – perspektywy, organizator Zakład Prawa Karnego Procesowego oraz Prawa Rzymskiego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Rzeszowski, Łańcut, 18-19 października 2018 r., referat M Rogalski  Dowód z zestawienia połączeń telefonicznych w postępowaniu karnym
 • Warszawskie konfrontacje administracyjne. Jawność w sprawie administracyjnym, Warszawa, 18 października 2018 r., organizator Akademia Leona Koźmińskiego, Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet SWPS, referat odczytany w zastępstwie, M Rogalski Udostępnianie danych telekomunikacyjnych
 • XVIII Sympozjum Świata Teleinformatyki i Infrastruktury, organizator MMC Polska, Warszawa, 3-4 kwietnia 2019 r.
 • Konferencja Europejski kodeks łączności elektronicznej – implementacja w prawie polskim, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 24 czerwca 2019 r.,  udział M Rogalski w panelu
 • Konferencja Miejsce akademickich uczelni niepublicznych w nowym systemie szkolnictwa wyższego, organizator Forum Grupy ERB Akademia, Warszawa 19 września 2019 r., udział M Rogalski w panelu
 • Zjazd Katedr Postępowania Karnego, organizator Katedra Postępowania Karnego Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 16-18 września 2019 r., referat M Rogalski   Projekt europejskiego nakazu wydania i zabezpieczenia dowodów elektronicznych w sprawach karnych   
 • Międzynarodowa Konferencja, organizator Uniwersytet w Koszycach, Słowacja, Wysokie Tatry, 23-25 października 2019 r., referat M Rogalski , Artificial Inteligence in Telecommunication Services
 • Międzynarodowa Konferencja, organizator Uniwersytet w Liege, Belgia, Liege, 25-26 listopad 2019 r., Digital Evidence and Cooperation of Service Providers, referat M Rogalski , Service Providers Between a Rock and a Hard Place - Poland