Nadchodzące seminaria

publikacja:

Seminarium naukowe "Nowela ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa"

Data wydarzenia:

Omawiane zagadnienia są istotne dla funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego i kluczową kwestią jest czy i ewentualnie w jaki sposób zostaną uregulowane w przepisach powszechnie obowiązujących.

Minione konferencje i seminaria

Sprawozdanie z konferencji ISACA ransomware protect & response

Data wydarzenia:

W dniu 13 marca odbyła się konferencja : „ISACA ransomware protect & response – jak nie stać się ofiarą niezamówionych testów bezpieczeństwa„ zorganizowana przez uczelniany Instytut Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych we współpracy z ISACA Katowice Chapter.

Seminarium: „Dyrektywa NIS 2”

Data wydarzenia:

Zapraszamy na seminarium naukowe na temat dyrektywy NIS2. Data: 28 października 2023, godz. 12:30

Seminarium - Dostęp do informacji publicznej i otwarte dane a ochrona danych osobowych - komplementarność czy sprzeczność praw informacyjnych?

Data wydarzenia:

Podczas seminarium został wygłoszony wykład dr hab. Marleny Sakowska-Baryły

Kontrola operacyjna. Nowe środki techniczne- Pegasus.

Data wydarzenia:

Kontrola operacyjna, a w szczególności podsłuch telekomunikacyjny, ze względu na swoją skuteczność i łatwość stosowania, jest obecnie najczęściej używanym narzędziem pracy operacyjno-rozpoznawczej.

Seminarium „Czy i jaka jest wartość dodana sygnalisty dla przedsiębiorców?”

Data wydarzenia:

Zapraszamy do udziału w seminarium, które odbędzie się 22 października w formule on-line

Konferencja „ISACA ransomware protect & response – jak nie stać się ofiarą niezamówionych testów bezpieczeństwa„

Data wydarzenia:

Instytutu Prawa Nowych Technologii zaprasza na konferencję z udziałem ekspertów cyberbezpieczeństwa

Seminarium „Cyfryzacja a nieruchomości - token jako alternatywny instrument wyceny na rynku nieruchomości”

Data wydarzenia:

Zapraszamy na pierwsze wydarzenie inicjujące Real Estate Data Forum, które odbędzie się już 9 grudnia 2021 r. w godzinach 10:00-12:30 w formule on-line.

Konferencja: „Organy ścigania a pokrzywdzony przedsiębiorca”

Data wydarzenia:

Konferencja Stowarzyszenia Antifraud oraz Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego.

Seminarium: „Decyzje obszarowe w Prawie komunikacji elektronicznej”

Data wydarzenia:

Seminarium Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego.

Temat spotkania przedstawi Pan Wojciech Krupa, doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Wpływ nowych technologii na świadczenie usług telekomunikacyjnych na przykładzie usług z wykorzystaniem robotów konwersacyjnych

Data wydarzenia:

Seminarium Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego.

Zagadnienie przedstawi mec. Adwokat Justyna Michalak-Królicka. Zapraszamy do wysłuchania lub zabrania głosu w dyskusji, w której udział wezmą m.in. przedstawiciele specjaliści reprezentujący IPNTiODO, pracownicy Wydziału Prawa i Administracji oraz zaproszeni goście. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Wpływ zawarcia umowy cywilnoprawnej na decyzję o dostępie telekomunikacyjnym

Data wydarzenia:

W dniu 8 listopada 2019 r. odbyło się seminarium z prawa telekomunikacyjnego. Podczas seminarium referat pt. "Wpływ zawarcia umowy cywilnoprawnej na decyzję o dostępie telekomunikacyjnym" wygłosił Pan Wojciech Krupa. Po referacie odbyła się dyskusja wśród uczestników na temat wygłoszonych tez w referacie.

  • Międzynarodowa konferencja Tel Sec, organizator Orange SA, Warszawa, 17-18 października 2018 r., referat M Rogalski Regulation of the European Parliament and of the Council on European Production and Preservation Orders for Electronic Evidence in Criminal Matters
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Środki dowodowe. Tradycja – współczesność – perspektywy, organizator Zakład Prawa Karnego Procesowego oraz Prawa Rzymskiego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Rzeszowski, Łańcut, 18-19 października 2018 r., referat M Rogalski  Dowód z zestawienia połączeń telefonicznych w postępowaniu karnym
  • Warszawskie konfrontacje administracyjne. Jawność w sprawie administracyjnym, Warszawa, 18 października 2018 r., organizator Akademia Leona Koźmińskiego, Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet SWPS, referat odczytany w zastępstwie, M Rogalski Udostępnianie danych telekomunikacyjnych
  • XVIII Sympozjum Świata Teleinformatyki i Infrastruktury, organizator MMC Polska, Warszawa, 3-4 kwietnia 2019 r.
  • Konferencja Europejski kodeks łączności elektronicznej – implementacja w prawie polskim, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 24 czerwca 2019 r.,  udział M Rogalski w panelu
  • Konferencja Miejsce akademickich uczelni niepublicznych w nowym systemie szkolnictwa wyższego, organizator Forum Grupy ERB Akademia, Warszawa 19 września 2019 r., udział M Rogalski w panelu
  • Zjazd Katedr Postępowania Karnego, organizator Katedra Postępowania Karnego Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 16-18 września 2019 r., referat M Rogalski   Projekt europejskiego nakazu wydania i zabezpieczenia dowodów elektronicznych w sprawach karnych   
  • Międzynarodowa Konferencja, organizator Uniwersytet w Koszycach, Słowacja, Wysokie Tatry, 23-25 października 2019 r., referat M Rogalski , Artificial Inteligence in Telecommunication Services
  • Międzynarodowa Konferencja, organizator Uniwersytet w Liege, Belgia, Liege, 25-26 listopad 2019 r., Digital Evidence and Cooperation of Service Providers, referat M Rogalski , Service Providers Between a Rock and a Hard Place - Poland