Wpływ nowych technologii na świadczenie usług telekomunikacyjnych na przykładzie usług z wykorzystaniem robotów konwersacyjnych

Seminarium Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego.

Zagadnienie przedstawi mec. Adwokat Justyna Michalak-Królicka. Zapraszamy do wysłuchania lub zabrania głosu w dyskusji, w której udział wezmą m.in. przedstawiciele specjaliści reprezentujący IPNTiODO, pracownicy Wydziału Prawa i Administracji oraz zaproszeni goście. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Minione seminaria

Wpływ zawarcia umowy cywilnoprawnej na decyzję o dostępie telekomunikacyjnym

W dniu 8 listopada 2019 r. odbyło się seminarium z prawa telekomunikacyjnego. Podczas seminarium referat pt. "Wpływ zawarcia umowy cywilnoprawnej na decyzję o dostępie telekomunikacyjnym" wygłosił Pan Wojciech Krupa. Po referacie odbyła się dyskusja wśród uczestników na temat wygłoszonych tez w referacie.

Seminarium: „Decyzje obszarowe w Prawie komunikacji elektronicznej”

Seminarium Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego.

Temat spotkania przedstawi Pan Wojciech Krupa, doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.